Khoa Cận lâm sàng - Bệnh viện nội tiết tỉnh Nam Định