Phòng Kế hoạch – Tài chính - Bệnh viện nội tiết tỉnh Nam Định