MỜI BÁO GIÁ HOÁ CHẤT SINH HOÁ

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hóa chất xét nghiệm sinh hoá

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định kính mời Quý Công ty quan tâm báo giá các mặt hàng hóa chất, cụ thể như sau:

– Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

(Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển … bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm).

– Mục đích báo giá: giúp Bệnh viện làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung ứng hoá chất sinh hoá.

– Thời hạn gửi báo giá: Trước 08 giờ ngày 06 tháng 02 năm 2023.

– Số lượng bản báo giá : 01 bản chính bằng tiếng Việt (theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục).

– Hình thức gửi báo giá: Bản cứng hoặc bản scan (đã đóng dấu và gửi qua email).

– Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược –TTBYT- KSNK  – Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định.

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, TP. Nam Định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *