Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 01: Hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Auto 100 thuộc KHLCNT: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm năm 2023 (thực hiện trong 12 tháng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *