THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Hóa chất xét nghiệm sinh hóa, hóa chất miễn dịch 2022-2023)

Hiện nay Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định đang thực hiện xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm Vật tư, Hóa chất xét nghiệm sinh hóa, hóa chất xét nghiệm miễn dịch năm 2022-2023;

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định kính mời Quý Công ty quan tâm báo giá các mặt hàng vật tư, hóa chất, cụ thể như sau:

– Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

(Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển … bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm).

– Mục đích báo giá: giúp Bệnh viện làm cơ sở xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm.

– Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2022.

– Số lượng bản báo giá : 01 bản chính bằng tiếng Việt (theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục).

– Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).

– Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược –TTBYT- KSNK  – Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định.

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, TP. Nam Định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *