Thông báo mời báo giá Vật tư, Hóa chất xét nghiệm điện giải, nước tiểu, huyết học và hoá chất xét nghiệm HbA1c năm 2023

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định đang thực hiện xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm Vật tư, Hóa chất xét nghiệm điện giải, nước tiểu, huyết học và hoá chất xét nghiệm HbA1c năm 2023 (thời gian thực hiện 12 tháng).

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá các hàng hóa có khả năng cung ứng cho Bệnh viện, cụ thể như sau:

  1. Danh mục, số lượng hàng hóa (Phụ lục đính kèm theo).
  2. Bảng báo giá gửi đến Bệnh viện gồm các nội dung:

– Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, phân nhóm, xuất xứ của hàng hóa, giá chào. (Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu: chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm bên mua và các chi phí khác có liên quan).

– Mục đích báo giá: giúp Bệnh viện làm cơ sở xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm.

– Thời hạn gửi báo giá: Trước 17 giờ ngày 28 tháng 02 năm 2023.

– Số lượng bản báo giá : 01 bản chính bằng tiếng Việt (theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục).

– Hình thức gửi báo giá: Bản cứng hoặc bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).

– Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược –TTBYT- KSNK , Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định.

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, TP. Nam Định.

Điện thoại: 0915115504

Email: hathuy11.5@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *