THƯ MỜI BÁO GIÁ (Gói thầu Mua thuốc bổ sung sử dụng đến ngày 30/07/2022 của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua thuốc bổ sung sử dụng đến ngày 30/07/2022
của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định

Kính gửi: Quý Công ty

Hiện nay Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định đang thực hiện xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm thuốc bổ sung sử dụng đến ngày 30/07/2022;
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định kính mời Quý Công ty quan tâm báo giá các mặt hàng thuốc sử dụng tại bệnh viện, cụ thể như sau:

 • Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
  (Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển … bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm).
 • Mục đích báo giá: giúp Bệnh viện làm cơ sở xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm.
 • Thời hạn gửi báo giá: Trước 15 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2024.
 • Số lượng bản báo giá : 01 bản chính bằng tiếng Việt (theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục).
 • Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).
 • Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược –TTBYT-KSNK – Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định.
  Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, TP. Nam Định.

  Xin chân thành cảm ơn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *