THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v  Nâng cấp và bổ sung các tính năng Hệ thống phần mềm Quản lý Bệnh viện theo quyết định 130/BYT ngày 18/01/2023 “quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán, chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan” của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *